top of page

highPAD 4

This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content.

highPAD 4

Photonic Lights HighPAD 4, er vores nye højtydende pude med både røde og nær-infrarøde bølgelængder. Udvalgt for den intensitet og effekt, der vil passe til mange forskellige udfordringer.
Rødt lys og nær-infrarød terapi bruger en specifik naturlig bølgelængde af lys til terapeutiske fordele, både medicinske og kosmetiske, og modificeret med frekvensterapi. Det er en kombination af lysemitterende diode (LED), der udsender rødt 650nm lys og nær infrarødt 850nm lys.
highPAD 4 er moduleret med frekvensterapi, som er specielt designet til at justere sind og kropsstress, med harmoniske frekvenser.
Your collection is already set up for you with fields and content. Add your own, or import content from a CSV file. Add fields for any type of content you want to display, such as rich text, images, videos and more. You can also collect and store information from your site visitors using input elements like custom forms and fields.

Be sure to click Sync after making changes in a collection, so visitors can see your newest content on your live site. Preview your site to check that all your elements are displaying content from the right collection fields.

bottom of page